• 01 Nisan 2015, 02:47:31

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Alt Bölümler

Yeni ileti yok A-Okul Heyacanım Teması

*Okulla ilgili, günlük işlerini öncelik sırasına koyarak her işi belirlenen zaman içinde yapar.

*Ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre hazırlar ve bunları uygun bir biçimde kullanır.

*Gerektiğinde büyüklerinden yardım alarak kişisel bakımını yapar.

*Sınıfının ve sırasının yerini şekil çizerek gösterir.

*Okul kurallarının neden konduğunu araştırır ve açıklar.

*Türk Bayrağı’na ve İstiklâl Marşı’na neden saygı gösterilmesi gerektiğini açıklar.

*Neden dengeli ve düzenli beslenmesi gerektiğini araştırır ve anlatır.

*Okulda, kendisinin ve arkadaşlarının güçlü yanlarını tanır.   

*Arkadaşları ile farklılıklarının doğal olduğunu kabul eder.

*Duygularının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.

*Okul ve sınıf eşyalarını neden özenli kullanması gerektiğini açıklar.

*Okula geliş ve gidişleri sırasında karşılaştığı ulaşım araçlarını gözlemler ve sınıflandırır.

*Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin ve başkalarının trafikteki davranışlarını gözlemleyerek, doğru ve yanlış davranışları ayırt eder.

*Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığı insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranması gerektiğini açıklar.

*Vücudunun bölümlerini tanıyarak, kendisinin ve arkadaşlarının vücudunun değerli olduğunu kabul eder.

*Sağlığını koruma sorumluluğunu üstlenir ve okulda sağlığını korumak için yapması gerekenleri açıklar.

*Arkadaşları ile birlikte oynamak, çalışmak ve özel günleri kutlamak için plan

yapar ve planını uygular.

*Kendisinin ve arkadaşlarının etik olmayan  davranışlarını fark eder, arkadaşlarıyla ilişkilerinde olumlu değerleri gözetir.

*Millî bayramları kutlamak amacıyla hazırlık yapar ve kutlama için alternatifler üretir.

*Özensiz iletişimin yaratacağı sorunları belirleyerek, öğretmeni ve arkadaşlarıyla iletişim kurarken nezaket ifadeleri kullanır.

*Çevresindeki insanların mesleklerinin farklı özellikler gerektirdiğini açıklar.

*Okulu, öğretmeni ve arkadaşlarıyla ilgili duygu ve düşüncelerinin zaman içinde nasıl değiştiğini görsel materyaller tasarlayarak açıklar.

*Bilinçli tüketici olmanın ayırt edici özelliklerini araştırarak okuldaki kaynakları bilinçli tüketmenin önemini açıklar.

*Atatürk’ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yapar ve bulgularını canlandırır.  

*Okulu ve çevresini korumak için alternatifler üretir.

*Dinî bayramların, milletimizin paylaşım ve dayanışma içine girdiği özel günler olduğunu fark eder ve bayram kutlamalarına katılır.

*Kaynak kitaplardan nasıl yararlanacağını açıklar ve bunlardan yararlanır.

*Kulüp çalışmaları ile ilgili olarak geliştirilen bir proje üzerinde arkadaşlarıyla iş birliği yaparak çalışır.

*Görev aldığı kulüp çalışmalarının kişisel gelişimine katkısını açıklar.

*Kulüp ve diğer grup çalışmalarında yapılacak işler konusunda arkadaşlarını yönlendirir, onları cesaretlendirir ve gerektiğinde yardımda bulunur.

*Grup çalışmaları sırasında başka gruplarla dayanışma içine girerek kendi grubuna destek sağlar.

*Okulda ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili farklı çözüm yolları üretir, sorunları çözmek için gerektiğinde okul çalışanlarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından yardım ister.

*“Okul Heyecanım” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.

5 İleti
2 Konu

Son İleti Gönderen: Adem Çıkmaz
2.sınıf Hayat Bilgisi Ul...
13 Kasım 2012, 10:57:23

Yeni ileti yok B-Benim Eşsiz Yuvam Teması

*Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu kavrar ve canlıların yuvalarını birbirinden ayırt eder.
*Evinin ayırt edici bir özelliğini belirterek bu özelliğin evini nasıl ‘’eşsiz’’ kıldığını açıklar.
*Güneş'in doğuşunu ve batışını gözlemleyerek doğu ve batı kavramlarını kavrar, evinin bölümlerini yönlere göre tarif eder.
*Evinin yerini, konum ile ilgili temel kavramları (sağında, solunda, yanında,karşısında, önünde, arkasında, üstünde ve altında) kullanarak bildiği yere göre tarif eder.
*Gerektiğinde kendi evine veya aile büyüklerine ulaşabilmesi için gerekli bilgilere sahip olur.
*Evindeki iletişim araçlarını yerinde ve doğru kullanır.
*Ülkemizde meydana gelen doğal afetlere örnekler vererek, doğal afetlerin yaşanmasında hem doğanın hem de insanların rolü olduğunu kavrar ve bunlardan korunma yollarını keşfeder.
*Organların işlevleri ile sağlıklı yaşam
arasında ilişki kurar.
*Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, dengeli ve düzenli beslenme arasındaki ilişkiyi açıklar.
*Yemek yerken uyulması gereken görgü kurallarının nedenlerini açıklar.
*Zaman ifadelerini doğru kullanarak günlük ve haftalık plan yapar ve plana uyar.
*Aile bireylerinin çocukluğunu araştırır.
*Yakın çevresindeki kişilerin iş ve meslekleriyle ilgili gözlemler yaparak bu kişilerin hayatımızı kolaylaştırmak için neler yaptıklarını açıklar.
*Her iş ve mesleğin gerekli ve saygın olduğunu takdir ederek herhangi bir mesleğin insanların hangi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğunu araştırır.
*Topluma örnek olan kişilerin çocukluğunu araştırır.
*Aile bireyleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları gözlemler ve gözlem sonuçlarını çeşitli yollarla ifade eder.
*Evde uyulması gereken kuralların belirlenmesine katkıda bulunur.
*Aile içinde kimin kime, nasıl yardım ettiğini gözlemleyerek, aile içinde üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üretir.
*El-göz Koordinasyonunu ve el becerilerini geliştirebilecek aile içi görevleri üstlenmeye istekli olur.
*Aile içinde görev paylaşımına katılır, üzerine düşen görevi yapmaktan mutluluk duyar.
*Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını neden özenli kullanması gerektiğini açıklar.
*Çeşitli ortamlarda başkalarıyla iletişim kurarken hangi duyu organlarından yararlandığını açıklar.
*Farklı duygularını kontrol ederek uygun biçimde ifade eder.
*Evde uygun bir öğrenme ortamı yaratmak için büyüklerinden yardım alır.
*Ailesi, akrabaları ve yakın çevresinde etik değerlere ne kadar önem verildiğini gözlemleyerek, etik davranışların güven duygusunu nasıl güçlendirdiğini ve etik olmayan davranışların da güven duygusunu nasıl zedelediğini açıklar.
*Çevresindekilerin kabul edilemeyen önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergiler.
*Aileyi ilgilendiren konularda karar alınırken görüş bildirir ve bunun insan hak ve hürriyetleriyle ilişkisini kurar.
*Atatürk’ün önderliğinde Türk milletinin sahip olduğu hak ve hürriyetleri araştırır.
*Aile yaşamında aldığı liderlik rolünü açıklar.
*İnsanların niçin tasarruf yaptıklarını araştırır ve yeterli para biriktirinceye kadar isteklerini erteler.
*Evde belli bir iş yaparken kullanılan alet ve teknolojik ürünler hakkında sorular sorarak, bunların hayatımızı kolaylaştıran işlevleri olduğunu fark eder.
*Evde güvenliği sağlamak için gerekli kurallara uyar.
*Evdeki kaynakları bilinçli olarak tüketir.
*Yetişkinleri gözlemleyerek para harcamayı gerektiren bir amaç belirler ve bunu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini tartışır.
*Ailesiyle birlikte gezmek, tatillerini geçirmek ve eğlenmek için plan yapmaktan zevk alır, yaptığı planı ailesiyle paylaşır.
*Yaşadığı yerleşim biriminin ve vatanının kendisi için özel bir yer olduğunu fark ederek ülkesini de bir “yuva” olarak görür.
*“Benim Eşsiz Yuvam” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.
 

33 İleti
16 Konu

Son İleti Gönderen: YALÇIN
Ynt: Ben planlı bir öğ...
16 Kasım 2014, 13:23:03

Yeni ileti yok C-Dün Bugün Yarın Teması

*Kendisinin, arkadaşlarının ve ailesindekilerin fiziksel görünümlerinin zaman içinde nasıl değiştiğini fark eder.
*Önceki yıllarda ve şimdi tek başına yapabildiği ve yapamadığı davranışları karşılaştırmak zaman içinde nasıl bir değişim geçirdiğini fark eder.
*Bebeklik ve çocukluk döneminde tükettiği yiyecek-içecekleri, oyun ve oyuncakları karşılaştırarak, bu tür değişikliklerin doğal bir olgu olduğunu kavrar.
*Gün içinde kendisinin ve arkadaşlarının duygularındaki değişimi gözlemler ve bu değişimin nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
*Aile büyüklerinin küçükken oynadığı oyunları araştırır, bu oyunlarla kendisinin ve arkadaşlarının oynadığı oyunları karşılaştırarak değişimi fark eder.
*Farklı ülkelerdeki çocukların beslenme, giyim ve oyun tarzlarındaki değişiklikleri araştırır.
*Kendisinin, anne ve babasının veya diğer aile büyüklerinin öz geçmişleri hakkında bilgi edinir ve bunları görsel materyallerle destekleyerek sınıfta sunar.
*Bayram kutlamaları için yaptığı hazırlık çalışmalarını ve bayram sürecindeki duygularını özgün bir şekilde ifade eder.
*Geçmişte kabul gören mesleklerle günümüzde kabul gören meslekler arasındaki farklılıkları araştırır.
*Liderlerin, toplumların yaşantılarını nasıl değiştirdiğini açıklayarak, geçmişte ve günümüzde Türk toplumuna liderlik yapan kişiler hakkında sorular sorar.
*Atatürk’ün önderliğinde ülkemizde gerçekleştirilen köklü değişiklikleri görsel materyaller kullanarak açıklar.
*Atatürk’ün hayatını araştırır ve araştırma sonuçlarını görsel materyallerle destekleyerek sınıfa sunar.
*Suyun hâl değiştirmesini gözlemleyerek maddenin kaybolmadığını, sadece şekil değiştirdiğini kavrar.
*Maddenin üç hâlini gözlemler ve maddeleri buna göre sınıflandırır.
*Bayram kutlamaları için yaptığı hazırlık çalışmalarını ve bayram sürecindeki duygularını özgün bir şekilde ifade eder.
*Dünya’nın hem kendi çevresinde hem de Güneş’in çevresinde dönmesi sonucunda meydana gelen olguları araştırır; bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.
*Takvimi kullanarak hava durumundaki değişiklikleri günlük ve haftalık olarak gözlemler, gözlem sonuçlarını grafikle gösterir ve yorumlar.
*Hava, su ve toprakta mevsimlere bağlı olarak meydana gelen değişiklikleri gözlemler.
*Gökyüzünü gözlemler ve gözlemlediği gök cisimlerini listeler.
*Geçmişten günümüze binalarda ne gibi değişiklikler olduğunu araştırır ve açıklar.
*Başka ülkelerde, doğal afetlere karşı alınan önlemleri araştırır ve ülkemizde alınan önlemlerle karşılaştırır.
*Canlıların hayatta kalabilmeleri için nelere ihtiyaçları olduğunu araştırır.
*Doğal ve yapay çevre arasındaki benzerlik ve farklılıkları ifade eder.
*Yaşadığı çevreyi temiz tutmasının kendi sağlığı ve gelişimiyle ilişkili olduğunu kavrar.
*“Dün, Bugün, Yarın” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.
 

4 İleti
3 Konu

Son İleti Gönderen: Adem Çıkmaz
Ynt: geçmişten günümüze ...
07 Mayıs 2013, 20:42:13

  Konu / Başlatan Yanıt / Gösterim Son İleti
0 Üye ve 2 Ziyaretçi bölümü incelemekte.
3 Yanıt
3.763 Gösterim
Son İleti 18 Mart 2013, 09:49:17
Gönderen: Adem Çıkmaz
1 Yanıt
1.298 Gösterim
Son İleti 03 Eylül 2012, 20:23:58
Gönderen: Adem Çıkmaz
1 Yanıt
1.250 Gösterim
Son İleti 10 Şubat 2011, 16:37:20
Gönderen: Adem Çıkmaz
1 Yanıt
2.423 Gösterim
Son İleti 10 Şubat 2011, 16:37:14
Gönderen: Adem Çıkmaz
2 Yanıt
1.701 Gösterim
Son İleti 24 Mayıs 2010, 22:41:11
Gönderen: Adem Çıkmaz
canlılar

Başlatan ayten

1 Yanıt
953 Gösterim
Son İleti 14 Şubat 2010, 11:25:55
Gönderen: Adem Çıkmaz
0 Yanıt
1.165 Gösterim
Son İleti 22 Ocak 2010, 23:01:55
Gönderen: Adem Çıkmaz
0 Yanıt
1.221 Gösterim
Son İleti 21 Ocak 2010, 17:26:08
Gönderen: Adem Çıkmaz
0 Yanıt
1.200 Gösterim
Son İleti 07 Ocak 2010, 09:42:39
Gönderen: Adem Çıkmaz
0 Yanıt
2.799 Gösterim
Son İleti 07 Ocak 2010, 09:42:03
Gönderen: Adem Çıkmaz
0 Yanıt
1.161 Gösterim
Son İleti 07 Ocak 2010, 09:40:56
Gönderen: Adem Çıkmaz
0 Yanıt
1.183 Gösterim
Son İleti 07 Ocak 2010, 09:39:34
Gönderen: Adem Çıkmaz
11 Yanıt
2.443 Gösterim
Son İleti 24 Aralık 2009, 08:50:29
Gönderen: gumu?
1 Yanıt
1.373 Gösterim
Son İleti 20 Aralık 2009, 17:35:49
Gönderen: Adem Çıkmaz
5 Yanıt
1.871 Gösterim
Son İleti 01 Aralık 2009, 19:32:13
Gönderen: Adem Çıkmaz
2 Yanıt
1.569 Gösterim
Son İleti 08 Kasım 2009, 15:45:26
Gönderen: Bigchief
15 Yanıt
5.264 Gösterim
Son İleti 02 Kasım 2009, 22:37:27
Gönderen: tesb
10 Yanıt
2.793 Gösterim
Son İleti 12 Eylül 2009, 17:20:53
Gönderen: smileplease03
Duygunu tanı

Başlatan Adem Çıkmaz « 1 2 »

16 Yanıt
3.877 Gösterim
Son İleti 12 Eylül 2009, 16:49:14
Gönderen: smileplease03
8 Yanıt
1.639 Gösterim
Son İleti 12 Eylül 2009, 16:40:59
Gönderen: smileplease03
8 Yanıt
2.405 Gösterim
Son İleti 18 Şubat 2009, 23:38:17
Gönderen: semanur
10 Yanıt
1.980 Gösterim
Son İleti 18 Şubat 2009, 23:34:47
Gönderen: semanur
8 Yanıt
1.691 Gösterim
Son İleti 08 Ocak 2009, 20:42:47
Gönderen: kardelen06
15 Yanıt
3.735 Gösterim
Son İleti 18 Aralık 2008, 09:34:30
Gönderen: mustafa22kaya77
0 Yanıt
1.210 Gösterim
Son İleti 09 Kasım 2008, 17:23:32
Gönderen: Adem Çıkmaz
6 Yanıt
1.537 Gösterim
Son İleti 06 Kasım 2008, 10:16:27
Gönderen: saimarslan
5 Yanıt
1.803 Gösterim
Son İleti 02 Kasım 2008, 23:26:48
Gönderen: karakoch
2 Yanıt
1.092 Gösterim
Son İleti 02 Kasım 2008, 21:42:24
Gönderen: aybek
12 Yanıt
1.821 Gösterim
Son İleti 28 Ekim 2008, 20:11:08
Gönderen: Adem Çıkmaz
16 Yanıt
2.943 Gösterim
Son İleti 20 Ekim 2008, 09:36:44
Gönderen: KEVENLİ
1 Yanıt
1.139 Gösterim
Son İleti 12 Ekim 2008, 21:30:36
Gönderen: aybek
8 Yanıt
1.734 Gösterim
Son İleti 09 Ekim 2008, 19:08:40
Gönderen: öğretmen adayı
12 Yanıt
2.153 Gösterim
Son İleti 26 Eylül 2008, 00:40:27
Gönderen: Adem Çıkmaz
13 Yanıt
1.808 Gösterim
Son İleti 08 Eylül 2008, 23:03:35
Gönderen: Adem Çıkmaz
5 Yanıt
1.423 Gösterim
Son İleti 06 Eylül 2008, 01:44:41
Gönderen: yucelpamuk
7 Yanıt
2.546 Gösterim
Son İleti 06 Eylül 2008, 01:43:54
Gönderen: yucelpamuk
6 Yanıt
1.278 Gösterim
Son İleti 06 Eylül 2008, 01:40:33
Gönderen: yucelpamuk
9 Yanıt
1.442 Gösterim
Son İleti 06 Eylül 2008, 01:30:44
Gönderen: yucelpamuk
6 Yanıt
1.248 Gösterim
Son İleti 06 Eylül 2008, 01:28:47
Gönderen: yucelpamuk
6 Yanıt
1.438 Gösterim
Son İleti 05 Eylül 2008, 22:13:56
Gönderen: muratgs16
6 Yanıt
1.300 Gösterim
Son İleti 05 Eylül 2008, 09:34:34
Gönderen: erolgencay
9 Yanıt
1.352 Gösterim
Son İleti 04 Eylül 2008, 13:07:06
Gönderen: güleç
6 Yanıt
1.447 Gösterim
Son İleti 04 Eylül 2008, 11:21:02
Gönderen: demett
10 Yanıt
2.878 Gösterim
Son İleti 02 Eylül 2008, 13:31:40
Gönderen: Ayşedeniz
8 Yanıt
1.623 Gösterim
Son İleti 28 Ağustos 2008, 14:27:21
Gönderen: ceylan71
Güneş nerede

Başlatan Adem Çıkmaz « 1 2 »

29 Yanıt
4.015 Gösterim
Son İleti 26 Ağustos 2008, 21:05:35
Gönderen: kofina
8 Yanıt
2.042 Gösterim
Son İleti 26 Ağustos 2008, 17:53:08
Gönderen: osmansimdad
6 Yanıt
1.593 Gösterim
Son İleti 22 Ağustos 2008, 17:51:26
Gönderen: enesfurkan
9 Yanıt
1.821 Gösterim
Son İleti 22 Ağustos 2008, 17:49:51
Gönderen: enesfurkan
6 Yanıt
1.471 Gösterim
Son İleti 22 Ağustos 2008, 17:49:04
Gönderen: enesfurkan

 

Normal Konu
Beğenilen konu (15 veya fazlası ileti içermektedir)
Çok beğenilen konu (25 veya fazlası ileti içermektedir)

Kilitli Konu
Sabit Konu