• 28 Kasım 2015, 16:47:05

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Alt Bölümler

Yeni ileti yok A-Okul Heyacanım Teması

*Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde bulunurken olumlu değerleri gözetir.

*Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar.

*Öğrenciler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder.

*Öğretmeni ve arkadaşları ile etkileşimde bulunurken ve iletişim kurarken uygun davranışlar gösterir.

*Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla ilişkilerinde duygularını uygun biçimde ifade eder.

*Başkalarının duyarlılıklarına saygı göstererek kendi ihtiyaçlarını, isteklerini ve görüşlerini ifade eder.

*Arkadaşlarının yanlı davranışlarını fark eder ve yanlılık içermeyen davranışlar sergiler.

*Öğretmeni, okul çalışanları ve arkadaşları ile ilişkilerinde gerektiğinde sorun çözme becerisini kullanır.

*Okulunun ve sınıfının krokisini çizer.

*Okulunun tarihi hakkında araştırma yapar.

*Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için alternatifler üretir

*Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul eder.

*Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretir ve en uygun çözüm yolunu uygular.

*Okul yaşamıyla ilgili iyimser bir bakış açısı geliştirir.

*Kişisel bakımını yaparken kaynakları tutumlu kullanır.

*Dengeli ve düzenli beslenmek için doğal ve sağlıklı ürünleri tüketir.

*Kendi sağlığı kadar, arkadaşlarının sağlığını da korumaktan sorumlu olduğunu kavrar.

*Okulda, bir kaza ya da acil durum meydana geldiğinde neler yapılması gerektiğini ifade eder.

*Özel günlerin toplumsal paylaşımlar için uygun zamanlar olduğunu kabul eder ve kutlamalar için alternatifler üretir.

*Millî bayramları kutlama nedenlerini açıklar ve bayramları daha etkili kutlamak amacıyla ürettiği fikirleri uygular.

*Atatürk’ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yaparak edindiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel yollarla ifade eder.

*Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler.

*Nasıl daha iyi öğrendiğini açıklayarak kendisine uygun öğrenme tekniklerini seçer ve kullanır.

*Yönergeleri takip ederek okuldaki bilgi teknolojilerinden yararlanır.

*Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin ve başkalarının güvenliği için trafik işaret ve levhalarına, trafik kurallarına uyar.

*Bir yere ulaşabilmek için ihtiyaç duyduğu işaret ve levhaları tasarlar.

*Okula geliş ve gidişlerinde başkalarının kabul edilemez önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergiler.

*Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığı kişilerle aralarında çıkabilecek sorunlar için hangi çözüm yollarına başvurabileceğini açıklar.

*Kulüp ve diğer grup çalışmalarında grubun henüz fark edilmeyen ortak ihtiyaçlarına duyarlı olur.

*Kulüp çalışmalarında alınacak kararlar ve yapılacak çalışmalarla ilgili fikirler üretir ve bunları cesaretle uygular.

*Sınıfındaki ve okulundaki öğrencilerin mutlu olması için bir fikir üretir, arkadaşlarını ikna eder ve bu fikir etrafında bir araya getirir.

*Bir grup üyesi olarak dürüstlüğü, yeterliliği ile grup arkadaşlarının ve liderinin güvenini kazanır.

*Okulu ve çevresini temiz tutmak için bir proje tasarlar.

*“Okul Heyecanım” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.

20 İleti
14 Konu

Son İleti Gönderen: Adem Çıkmaz
3.s Hayat Bil. Okul Heye...
26 Kasım 2013, 09:45:59

Yeni ileti yok B-Benim Eşsiz Yuvam Teması

*Barınmanın insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu kavrar ve bu ihtiyacın karşılanmasının önemini belirtir.

*Canlıları sınıflandırarak, evinde bitki yetiştirmeye veya hayvan beslemeye istekli olur ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için sorumluluk alır.

*Hayalindeki evi planlar ve sanat yoluyla ifade eder.

*Adres bilgilerine sahip olmanın önemini belirtir.

*Evini yön ile ilgili temel kavramları kullanarak bildiği yere göre tarif eder.

*Yön bulmada kullanılan çeşitli yöntemleri ve araçları merak eder ve araştırır.

*Evin kullanım alanları ile ilgili sorunları yaratıcı bir biçimde çözmek için alternatifler üretir.

*Aile ve akraba büyüklerinden hayatta olanların çocukluğunu araştırır.

*Farklılıkların doğal olduğunu kabul eder ve farklı özelliklere sahip kişilere hoşgörüyle yaklaşır.

*Fiziksel özelliklerini tanıyarak olumlu bir beden imgesi geliştirir.

*Hayalindeki meslekle ilgili duygu, düşünce ve beklentilerini sanat yoluyla ifade eder.  

*İnsanlığa hizmet etmiş kişilerin yaptıklarını özgün bir biçimde ifade eder.

*Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar.

*Ailesi ve yakın çevresiyle iletişim kurarken, sözel olmayan iletişim öğelerinin de kullanıldığını fark eder.

*Aile üyeleri arasındaki ilişki ve iletişim biçimi ile diğer kişilerle olan ilişki ve iletişim biçimi arasındaki farkı ayırt ederek ailenin özel bir çevre olduğunu kavrar.

*Kendi ailesi ile başka aileleri karşılaştırarak, aile yapılarının farklı olabileceğini keşfeder.

*Farklı sosyal ve ekonomik gruplara mensup kişilerin bakış açılarının farklı olabileceğini kabul ederek bu kişilere ön yargısız davranır.

*Aile içinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek için, sorun çözme becerisini kullanır.

*Çevresini gözlemleyerek hangi iletişim türlerinin kullanıldığını araştırır.

*Ailede kararlar alınırken görüş bildirir ve kendisinin üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üreterek bunları uygular.

*Aile içinde görev dağılımının adil olup olmadığını sorgular.

*Yapacağı işleri öncelik ve önem sırasına koyarak günlük ve haftalık çalışma planları yapar, yaptığı planlara uyar.

*Yemek, uyku, ders çalışma ve oyun saatlerine uymanın kişisel başarı ve başarısızlıkla ilişkisini araştırır

*Kendi parasını uygun biçimde, önceliklerini belirleyerek harcar.

*Evdeki eşyaları, yapıldıkları maddelere göre sınıflandırır.

*Kaynakları bilinçli olarak tüketmenin aile bütçesine katkısını açıklayan yazılı, sözlü ya da görsel etkinliklerde bulunur.

*Çocuklara yönelik reklâmların işlevlerini; reklâmlar, ihtiyaçlar ve imkânlar arasındaki ilişkiyi sorgular.

*İnsanların nelerden ve nasıl tasarruf edebildiklerini araştırır.

*Ailesinde ve yakın çevresinde (akrabaları,  komşuları, vb.) birbirlerinin haklarına ne ölçüde saygı gösterildiğini gözlemler.

*Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemi açıklar.

*Ailesi ve yakın çevresiyle olan ilişkilerinde olumlu tepkiler yaratan ve görgü kurallarına uyan davranışlar gösterir.

*Kişisel olarak gelişimine uygun amaçlar belirleyerek bu amaçlara ulaşmak için izleyeceği aşamaları planlar.

*Amaçlarına ulaşabilmek için kişisel olarak çaba harcaması gerektiğini kabul eder ve karşılaşabileceği eleştirilere açık olur.

*Kaybetme veya başarısız olma olasılığını göze alarak, yenilikleri deneme cesareti gösterir ve bundan zevk alır.

*Ailesiyle birlikte eğlenmenin aile bireylerine katkılarını açıklar, bunun için planlar yapar ve planıyla ilgili düşüncelerini etkili bir biçimde sunar.

*Ailesiyle katıldığı özel gün kutlamalarında mizahı kullanır.

*Çeşitli ortamlarda liderlerin gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır.

*Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkan sorunları çözer. 

*Evde meydana gelebilecek tehlikeli ya da acil durumlarda ne yapması gerektiğini uygulayarak gösterir.

*Doğal afetler sırasında evinde yapılması gerekenleri, yetişkinler eşliğinde uygulayarak gösterir.

*Harita ve küre üzerindeki su ve kara alanlarını ayırt eder.

*Ülkesini, tıpkı evi ve okulu gibi bir “yuva” olarak kabul eder.

*Bir evin farklı işlevlere sahip bölümleri ile ülkenin farklı özelliklere sahip yerleri arasında bir benzerlik görür; evin bütünlüğü ile Türkiye’nin bütünlüğü arasında bağlantı kurar.

*İnsanların mutluluğunun, bireylerin aile içerisinde ve ülke genelinde üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmelerine bağlı olduğunu kavrar.

*Aralarındaki benzerliklere ve farklılıklara karşın bütün insanların aynı gezegeni paylaştıklarını fark ederek, daha iyi bir dünya yaratmak için her bireyin üzerine düşen görevler olduğunu kavrar.

* “Benim Eşsiz Yuvam” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.

13 İleti
8 Konu

Son İleti Gönderen: Adem Çıkmaz
3.sınıf Hayat Bilgisi Be...
21 Mayıs 2014, 13:48:37

Yeni ileti yok C-Dün Bugün Yarın Teması

*Önceki yıllarda tek başına yapamadığı halde şimdi yapabildiği davranışları ayırt eder ve zaman içinde ortaya çıkan bu değişimin nedenlerini açıklar.

*Kendisinin ve arkadaşlarının duygularındaki değişimin yüzlerine ve bedenlerine nasıl yansıdığını fark eder.

*Kendisinin veya anne-babasının hayatında zaman içinde oluşan değişiklikleri fark eder ve bunları sözlü ya da yazılı olarak sunar.

*Gelecekte, mesleğini seçerken göz önünde bulundurması gereken noktalar hakkında sorular sorarlar.

*Atatürk’ün hayatıyla ilgili olgu ve olayları sanat yoluyla ifade eder.

*Atatürk’ün kişilik özellikleri ile ulusal bir lider olması arasında bağlantı kurar.

*Atatürk’ün ulusal bir lider olarak Türk milletine yaptığı hizmetleri açıklar.

*Diğer ülkelerin bayraklarını inceleyerek bayrağımızla olan benzerliklerini ve farklılıklarını belirtir.

*Bayram kutlamalarına katılarak, milli  bayram günlerimizle geçmişte yaşanan tarihi olaylar arasında bağ kurar.

*Cumhuriyetimizi korumak, güçlendirmek ve geliştirmek için yapılması gerekenler hakkında fikirler üretir.

*Ulaşım araçlarının geçmişten günümüze nasıl bir değişim geçirdiğini araştırarak bulgularını sınıfta sunar.

*Geleceğin teknolojik bir ürününü tasarlar, bunu akıcı ve özgün bir şekilde ifade eder.

*Bilgisayarın günlük yaşamımızda hangi amaçlarla kullanıldığı hakkında farklı kaynaklardan bilgi toplar ve sınıfta sunar.

*Geçmişten günümüze iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişimi araştırır.

*Yaşadığı yerleşim biriminin eski ve yeni hâlini araştırır; bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.

*Aile büyüklerinin küçükken oynadığı oyunları araştırır, bu oyunlarla kendisinin ve arkadaşlarının oynadığı oyunları karşılaştırarak değişimi ve sürekliliği fark eder.

*Müzelerden ve tarihî mekânlardan bir eğitim ortamı olarak yararlanır; nesnelerin müzelerdeki eski hâli ile yeni hâlini karşılaştırarak zaman içindeki değişimi kavrar.

*Canlıların ortak özelliklerini araştırır.

*Canlılarda değişim aşamalarını ayırt eder ve sıralar.

*Canlıların birbirlerini nasıl etkilediklerini araştırarak aralarındaki karşılıklı bağımlılığı kavrar.

*Canlı ve cansız varlıklar arasındaki ilişkiyi araştırarak karşılıklı etkileşimi kavrar.

*Birey, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı bağımlılığı kavrar ve bunu gösteren örnekler verir.

*Doğadaki su döngüsünün nasıl gerçekleştiği hakkında sorular sorarak çıkarımlarda bulunur.

*Isıtılan maddelerin uğradığı değişimleri gözlemler.

*Takvimi kullanarak hava durumundaki değişiklikleri günlük, haftalık, aylık olarak gözlemler ve gözlem sonuçlarını grafikle gösterir, meteorolojinin tahminleriyle karşılaştırır.

*Farklı hava koşullarının trafikteki etkilerini açıklar.

*Dünya’nın hareketleri sonucunda oluşan değişim ve sürekliliği algılar.

*Mevsimlere özgü zaman dilimlerinde gözlenen değişim ve sürekliliği algılar.

*Zamanı gösteren bir araç tasarlar ve üretir.

*Doğal afetlerden korunabilmek için çözüm yolları üretir.

*Yaşadığı çevreyi daha temiz bir hâle getirmek için bir proje tasarlar.

*“Dün, Bugün, Yarın” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.

0 İleti
0 Konu

  Konu / Başlatan Yanıt / Gösterim Son İleti
0 Üye ve 1 Ziyaretçi bölümü incelemekte.
1 Yanıt
3.233 Gösterim
Son İleti 03 Haziran 2010, 16:43:09
Gönderen: kaptan_cm
1 Yanıt
3.008 Gösterim
Son İleti 23 Nisan 2010, 14:26:57
Gönderen: Adem Çıkmaz
5 Yanıt
2.264 Gösterim
Son İleti 01 Mart 2010, 12:43:18
Gönderen: esxse
4 Yanıt
1.689 Gösterim
Son İleti 01 Mart 2010, 12:43:02
Gönderen: esxse
3 Yanıt
1.907 Gösterim
Son İleti 01 Mart 2010, 12:42:48
Gönderen: esxse
3 Yanıt
1.498 Gösterim
Son İleti 01 Mart 2010, 12:42:36
Gönderen: esxse
5 Yanıt
2.627 Gösterim
Son İleti 01 Mart 2010, 12:42:23
Gönderen: esxse
5 Yanıt
1.893 Gösterim
Son İleti 01 Mart 2010, 12:41:59
Gönderen: esxse
7 Yanıt
2.803 Gösterim
Son İleti 01 Mart 2010, 12:41:37
Gönderen: esxse
4 Yanıt
1.586 Gösterim
Son İleti 01 Mart 2010, 12:41:24
Gönderen: esxse
4 Yanıt
1.833 Gösterim
Son İleti 01 Mart 2010, 12:41:10
Gönderen: esxse
16 Yanıt
3.529 Gösterim
Son İleti 01 Mart 2010, 12:40:56
Gönderen: esxse
6 Yanıt
2.174 Gösterim
Son İleti 01 Mart 2010, 12:40:43
Gönderen: esxse
9 Yanıt
4.554 Gösterim
Son İleti 01 Mart 2010, 12:40:30
Gönderen: esxse
12 Yanıt
3.126 Gösterim
Son İleti 01 Mart 2010, 12:40:17
Gönderen: esxse
7 Yanıt
4.779 Gösterim
Son İleti 01 Mart 2010, 12:40:04
Gönderen: esxse
9 Yanıt
2.372 Gösterim
Son İleti 01 Mart 2010, 12:39:52
Gönderen: esxse
8 Yanıt
5.969 Gösterim
Son İleti 01 Mart 2010, 12:39:38
Gönderen: esxse
1 Yanıt
1.310 Gösterim
Son İleti 01 Mart 2010, 12:39:25
Gönderen: esxse
1 Yanıt
1.302 Gösterim
Son İleti 01 Mart 2010, 12:39:12
Gönderen: esxse
1 Yanıt
1.084 Gösterim
Son İleti 01 Mart 2010, 12:38:44
Gönderen: esxse
1 Yanıt
1.066 Gösterim
Son İleti 01 Mart 2010, 12:38:31
Gönderen: esxse
0 Yanıt
1.173 Gösterim
Son İleti 04 Şubat 2010, 21:48:24
Gönderen: Adem Çıkmaz
0 Yanıt
1.098 Gösterim
Son İleti 04 Şubat 2010, 21:47:55
Gönderen: Adem Çıkmaz
0 Yanıt
1.077 Gösterim
Son İleti 22 Ocak 2010, 23:07:50
Gönderen: Adem Çıkmaz
9 Yanıt
2.382 Gösterim
Son İleti 04 Eylül 2008, 19:44:20
Gönderen: musti19
6 Yanıt
2.896 Gösterim
Son İleti 04 Eylül 2008, 13:32:29
Gönderen: semfero
13 Yanıt
2.721 Gösterim
Son İleti 04 Eylül 2008, 13:15:44
Gönderen: fatu38
14 Yanıt
2.692 Gösterim
Son İleti 04 Eylül 2008, 13:14:43
Gönderen: fatu38
8 Yanıt
3.263 Gösterim
Son İleti 02 Eylül 2008, 23:09:07
Gönderen: bahasa
3 Yanıt
1.559 Gösterim
Son İleti 02 Eylül 2008, 22:08:12
Gönderen: kutuga
5 Yanıt
1.823 Gösterim
Son İleti 02 Eylül 2008, 22:06:20
Gönderen: kutuga
4 Yanıt
1.441 Gösterim
Son İleti 02 Eylül 2008, 14:36:56
Gönderen: musti19
2 Yanıt
1.336 Gösterim
Son İleti 01 Eylül 2008, 15:39:09
Gönderen: turanozkilic
7 Yanıt
3.987 Gösterim
Son İleti 01 Eylül 2008, 15:37:09
Gönderen: turanozkilic

 

Normal Konu
Beğenilen konu (15 veya fazlası ileti içermektedir)
Çok beğenilen konu (25 veya fazlası ileti içermektedir)

Kilitli Konu
Sabit Konu